Logo

برنامه درسی مقطع کارشناسی


برنامه درسی دانشجویان کارشناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98از لینک زیر قابل دریافت است. دانشجویان عزیز در صورت داشتن هرگونه سوال می توانند به مدیریت گروه و یا استاد راهنمای خود مراجعه فرمایند.

enlightened برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ورودی 95enlightened
enlightened برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ورودی 96enlightened
enlightened برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ورودی 97enlightened
enlightened برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ورودی  98enlightened