شماره اول

 
 
 
 
 
اعضاء اصلی
جعفری رویا
احمدنژاد سولماز
جفعرزاده سالار
رحیم زاده جعفر
عبدالهی حامد

اعضاء علی البدل
خادم سجاد
آراد مهدی
 
 
 
بازدید از کارخانه زرین نخ (رنگرزی نخ پنبه ای) به مدیریت جناب آقای مهندس خوش خلق
 آذربایجان شرقی- مراغه- شهرک صنعتی مراغه 
بازدید علمی کارخانه رزین نخ