تاریخ : چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398     |     کد : 34

ترم تابستان 98

برگزاری ترم تابستان 98

تقویم ترم تابستان 98

تاریخ انتخاب واحد  ۱۹/۰۴/۹۸ ۰۹/۰۴/۹۸
تاریخ انتخاب واحد دانشجویان مهمان از سایر دانشگاهها ۱۹/۰۴/۹۸ ۱۵/۰۴/۹۸
بررسی دروس به حد نصاب نرسیده ۲۰/۰۴/۹۸
شروع ترم ۲۲/۰۴/۹۸
پایان ترم ۳۱/۰۵/۹۸
زمان امتحانات ۰۶/۰۶/۹۸ ۰۲/۰۶/۹۸
 


نوشته شده در   چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398  توسط   مدير سايت گروه مهندسی نساجی دانشگاه بناب    تعداد بازدید  61